Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

Havtornsolja vid muntorrhet

En obehagligt torr mun är ofta en besvärande sidoeffekt av olika sjukdomar, medicinering, stress och åldrande. 10-39 procent av den vuxna befolkningen lider av ögontorrhet och det är vanligare än medeltalet hos kvinnor och äldre.

Det är en vanligt att en torr mun har ett samband med minskad salivproduktion och underfunktion hos spottkörteln. SBA24® -havtornsolja har vid kliniska undersökningar gett lindring åt en torr mun.

En liten dubbelblind studie utförd i huvudsak på kvinnor drabbade av Sjögrens syndrom och som led av muntorrhet, lyfte fram möjligheterna hos havtornsolja att hjälpa patienter som har en märkbart förminskad salivutsöndring. (Källa: LeBell et al. 2002)