Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

Varför Havtornsolja?

Det har hittats sju olika havtornssorter och den mest utspridda är Hippophae rhamnoides. Havtorn är ett bär i stränga förhållanden och den saknar rikligt med ljus för att klara sig.  

Havtorn är en av de första växterna i Finland, som bredde ut sig när inlandsisen dragit sig tillbaka efter istiden. Havtorn bredde ut sig på de vindpinade stränderna vid Botniska viken och vid Ålands västra delar.

Havtorn har spritt sig till Centralasien, i Europa från Svarta havets strand till Alperna och till fastlandets nordvästra kust. Dessutom har havtorn spritt sig till Kanada och USA (1).

Havtornsbäret behöver tid för att mogna. Från blomningen till moget bär behöver havtorn omkring fyra månader, vilket är lika mycket som för det storleksmässigt avsevärt större äpplet.

Havtornets längre släkting växer i Asien – i bergsområdena i Kina och Ryssland (2). Havtornsbärets hälsoeffekter har varit kända i bland annat den tibetanska och indiska läkarvetenskapen i redan över 1000 år. De urgamla tibetanerna använde havtorn vid till exempel gynekologiska sjukdomar, feber och tumörer. I den kinesiska läkarvetenskapen har havtorn använts till bland annat matsmältningsbesvär, hosta och smärtlindring (3, 4, 5).

1.      Yang B, Kallio HP. Fatty acid composition of lipids in sea buckthorn ( Hippophae rhamnoides L.) berries of different origins. J Agric Food Chem . 2001;49;1939-1947.

2.      Guliyev VB, Gul M, Yildirim A. Hippophae rhamnoides L.: chromatographic methods to determine chemical composition, use in traditional medicine and pharmacological effects. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci . 2004;812:291-307.

3.      Xing J, Yang B, Dong Y, Wang B, Wang J, Kallio HP. Effects of sea buckthorn ( Hippophae rhamnoides L.) seed and pulp oils on experimental models of gastric ulcer in rats. Fitoterapia . 2002;73:644-650.

4.      Yang B, Karlsson RM, Oksman PH, Kallio HP. Phytosterols in sea buckthorn ( Hippophae rhamnoides L.) berries: identification and effects of different origins and harvesting times. J Agric Food Chem . 2001;49:5620-5629.

Goel HC, Prasad J, Singh S, Sagar RK, Kumar IP, Sinha AK. Radioprotection by a herbal preparation of Hippophae rhamnoides , RH-3, against whole body lethal irradiation in mice. Phytomedicine . 2002;9:15-25.