Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

Från vild till odlingsväxt  

I Finland har havtornsodling utvecklats genom specialisering på bärens uppskattade och näringsrika kvaliteter.

I Kittilä i Finland finns världens nordligaste odling av havtornsbär. Odlingen är en del av ett forskningsprojekt, där man följer faktorer som påverkar havtornets skörd och kvalitet samt jämför påverkan från växtförhållandena mellan norra och södra Finland.

I Finland har havtornsodlingen utvecklats genom specialisering av bärens uppskattade och näringsrika kvaliteter. Havtorn odlas i hem- och handelsträdgårdar. Naturligt växer den endast vid kuster. I havtorn som växer i Finland uppstår sockerderivat, som skyddar mot frosten, vilket tros vara nyckeln till det hälsosamma i havtornet.

Förutom hälsoeffekterna har havtornet även andra positiva sidor, eftersom växten anses vara utmärkt till att hämma jorderrosion. Exempelvis i Kina används havtorn för att kontrollera torra områden och växten har planterats på över 300 000 kvadratmeter nära Himalaya.

Havtornet främjar hållbar utveckling på områden som hotas av errosion. En stor del av råvaran som Aromtech använder, har planterats för att hindra errosion. Den tillåts ändå växa utan gödsling. På så vis anpassas havtornsodlingarna till naturen utan negativ inverkan.

Världens största havtornsodlingar finns i Kina. De största havtornsodlarna är Indien och Kina.