Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

Unik, grön produktionsteknologi

Koldioxidextrahering är en ren och varsam teknologi som separerar oljan från bäret. En stark satsning på forskning, hantering av råvarukedjan och teknologiskt kunnande på hög nivå är hemligheten bakom Aromtechs SBA24®- havtornsoljekapsel. Den unika koldioxidextraheringen garanterar en havtornsolja med jämn kvalitet.

Dubbelhavtornsoljan tillverkas med koldioxidextrahering. Råvaran och slutprodukten befinner sig i en helt luftfri miljö och extraheringen sker med tryckbehandlande koldioxid i närapå rumstemperatur. Den låga temperaturen och den noggrant kontrollerade processen motverkar oxidering samt andra skadliga reaktioner och bevarar de känsliga aktiva ämnena oskadda.

Koldioxidextrahering är en unik produktionsteknologi i Finland och hela Norden. Aromtech, som är verksamt i Torneå, har anpassat koldioxidextraheringen till havtornsbären, genom att utveckla en metod som i optimala förhållanden kan producera olja ur både kärnor och bärkött. Kärnoljan är en rik källa för omega-3 och omega-6-fettsyror och oljan från fruktköttet innehåller rikligt med omega-7-fettsyror, växtsteroler och karotenoider.

Den miljövänliga SFE-tekniken (Supercritical Fluid Extraction) bevarar alla de bioaktiva föreningarna i havtornet. Med den varsamma tekniken kan man separera olja med jämn och alltid lika hög kvalitet från havtornet. Mängden fettsyror, karotenoider och E-vitamin är standardiserad.

Eftersom det inte används några kemiska lösningsmedel vid separeringen av havtornsoljan, finns det inga överblivna rester i slutresultatet. Det uppstår heller inga sidoämnen vid extraheringen.

Den höga kvaliteten på produkterna från Aromtech, som grundades år 1991, beror på kvalitetsövervakning av råvarukedjan. Produktionsanläggningen är godkänd för livsmedelsanvändning och är en certifierad ekologisk produktionsanläggning. Fabriken har en ISO 9001- och ISO 14001 kvalitets- och miljöcertifiering. Produktionen har också en farmakologisk API-tillverkningslicens.

Aromtech tar fram nya råvaror och slutprodukter tillsammans med livsmedels-, läkemedels-, och kosmetikaindustrin. Användningen och utvecklingen av SFE-metoden syftar till än mer noggrant nyttjande av råvarorna och till helt nya bioaktiva produkter. Med extrahering kan nya produkter framställas, vars sammansättning, utseende och aromer är nära de naturliga varorna.