Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

Havtornsoljan det forskats mest om i världen

Havtornsoljans hälsoeffekter är välkända inom den traditionella kinesiska läkarvetenskapen. Effekterna har bevisats i den forskning som gjorts på Åbo universitet under 40 års tid. All den västerländska kliniska forskningen på havtornsolja har gjorts med Omega7-havtornsolja tillverkad av Aromtech.

Det har forskats mycket om de naturliga vitaminerna, antioxidanterna, essentiella fettsyrorna och växsterolerna som finns i havtornet. Havtornsbäret är enastående i det avseendet att både dess kärna och fruktkött innehåller olja.

Havtornsbäret har ett mycket rikligt näringsinnehåll. Det innehåller hundratals olika föreningar, varav de mest kända är A-, C- och E-vitamin samt F-, K- och B-vitamin, karotenoider, flavonoider, biotin, folsyra, olika mineraler och spårämnen samt värdefulla fettsyror.

Den mest värdefulla substansen i havtornet är havtornsoljan, som innehåller ett flertal högkvalitativa fettsyror i form av glycerider, bland annat alfa-linolensyra (omega-3), linolsyra (omega-6), oljesyra (omega-9) samt sällsynta omega-7-fettsyror så som palmitolein- och vaccensyra.

Havtornsforskningen på biokemi-institutionen och livsmedelskemi-institutionen vid Åbo universitet har uppnått nya, betydelsefulla resultat om havtornsoljans hälsoeffekter.

Flera av komponenterna i havtornsbäret och -oljan är antioxdidativa. Färska undersökningar stöder synsättet att de bioaktiva föreningarna i havtornet har synergiska effekter på hälsan. De positiva effekter som påvisats berör tex ögontorrhet och beror troligtvis på de positiva sammanlagda verkningsmekanismerna av kombinationen av bäret och oljan och alltså inte enbart på de enskilda näringsämnena.

Åbo universitet bedriver forskning i samarbete med Pekings universitet. Det innovativa samarbetet inom forskningens och teknologins område har hjälpt till att ge konsumenterna nya produkter utvecklade av havtornsolja, som hjälper till att bibehålla en bra hälsa.