Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

För vilka problem hjälper havtornsolja

Havtorn är verkligen ett superämne vid främjandet av hälsa. Undersökningar harvisat att havtornsolja, det mest värdefulla ämnet i havtorn, stärker slemhinnor, huden, blodcirkulationen och allmänhälsan.


Läs mer

Havtornsoljan det forskats mest om i världen

Hälsoeffekterna från havtornsolja är välkända inom den traditionella kinesiska läkarvetenskapen. Bekräftelse till uppgifterna har fåtts från forskning som gjorts på Åbo universitet under 40 års tid.


Läs mer

Enastående grön produktionsteknologi

Koldioxidextrahering är en ren och varsam teknologi som separerar oljan från bäret.


Läs mer

Havtornskapslar är en säker växtprodukt

Havtornsolja är till hundra procent en produkt från växtriket. Havtornskapseln Omega7 har dessutom ett naturligt kapselskal som formats utan gelatin


Läs mer