Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

Havtornsolja lindrar ögontorrhet

Enligt en färsk undersökning lindrar havtornsolja ögontorrhet orsakad av åldrande, kontaktlinser eller låg luftfuktighet.

I en dubbelblindstudie deltog 100 män och kvinnor i åldrarna 20-75 år, som led av ögontorrhet. Under tre månaders tid fick de inta antingen två grams dagsdos av SBA24®-havtornsolja eller placeboolja. Under undersökningen bedömdes deltagarnas symptom med hjälp av kliniska tester, enkäter och dagbok.

När hösten och vintern kom visade studien att havtornsoljan lindrade symptom orsakade av det kallare vädret och den torrare luften. Ökningen av osmolalitet i tårvätskan var lindrigare i havtornsgruppen jämfört mot placebogruppen. Enligt undersökningsdagböckerna var de maximala symptomen av rödhet och sveda lägre i havtornsoljegruppen. Kontaktlinsanvändarna i havtornsoljegruppen rapporterade ett mindre antal dagar av allmän ögonirritation jämfört mot placebogruppen. Reslutaten visar att havtornsolja har en lindrande effekt på ögontorrhet.

(Källa: Larmo P. et al. 2010)