Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

SBA24®-lutein Ögonkapsel – för ögonens funktion och välbefinnande

SBA24®-lutein ögonkapsel är ett kosttillskott speciellt utvecklat för ögonens välbefinnande och funktion både på kort sikt (mot torra ögon) och på längre sikt (bibehållande av normal synförmåga).

SBA24®-lutein är det enda kosttillskottet inom området ögonhälsa som innehåller havtornsolja. Denna speciella havtornsolja, benämnd SBA24®, har i flera kliniska studier, bl a vid Åbo Universitetssjukhus, visat sig påtagligt minska besvär med torra ögon. Resultatet av den senaste studien publicerades i Journal of Nutrition 2010. (Larmo P. et al. Oral sea buckthorn oil attenuates tear film osmolarity and symptoms in individuals with dry eye, Journal of Nutrition 2010; 140(8):1462-8.).

Behandling av torra ögon. Det vanligaste sättet att lindra torra ögon är användning av lokalt verkande ögondroppar. Nackdelen med ögondroppar är att många användare upplever ögondroppar som kladdigt, opraktiskt och besvärligt. Ofta krävs dessutom ett flertal appliceringar dagligen.

Behandling av "Gula fläcken sjukan". AMD, Age Related Macula Degeneration, i dagligt tal kallad "Gula fläcken sjukan", blir vanligare ju äldre vi blir. Ungefär 30% av alla över 70 år beräknas ha sjukdomen i någon form. Det har genomförts ett flertal studier som fastställer att antioxidanterna lutein och zeaxantin kan motverka och bromsa utvecklingen av åldersförändringar i gula fläcken. Lutein är det pigment som finns naturligt i gula fläcken. Kroppen kan själv inte bilda lutein, det måste tillföras via kosten. Den som önskar få i sig högre halter kan ta hjälp av kosttillskottet SBA24®-lutein.