Tyrniöljytuotteita myydään yli 20:ssä eri maassa.

Kuivat silmät: Tyrniöljy ja silmien terveys

Väitöstutkimuksen mukaan tyrniöljy lievittää ikääntymisen, piilolinssien tai matalan ilmankosteuden aiheuttamaa kuivasilmäisyyttä.

Useat tyrniöljyn komponentit ovat antioksidatiivisia ja niillä on näytetty vaikutuksia tulehdukseen. Tyrniöljyn nauttiminen on potentiaalinen ravitsemuksellisen keino vaikuttaa kuiviin silmiin ja tulehdukseen.

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa sata kuivasilmäisyydestä kärsivää 20 - 75 -vuotiasta miestä ja naista nautti kolmen kuukauden ajan joko kahden gramman päiväannoksen SBA24®-tyrniöljyä tai lumeöljyä. Osallistujien oireita arvioitiin tutkimuksen aikana kliinisten testien, kyselyiden ja päiväkirjan avulla.

Syksyyn ja talveen ajoittuneessa tutkimuksessa havaittiin tyrniöljyn lieventävän sään viilenemisen ja ilman kuivumisen aiheuttamia kuivien silmien oireita. Kyynelnesteen osmolaarisuuden nousu oli tyrniryhmässä lievempää verrattuna lumeryhmään. Tutkimuspäiväkirjojen mukaan punaisuus ja polttelun maksimioireet olivat alhaisempia tyrniöljyryhmällä. Piilolinssin käyttäjät tyrniryhmässä raportoivat yleisten silmäoirepäivien määrän lumeryhmää pienemmäksi. Tulokset viittaavat siihen, että tyrniöljyllä on kuivasilmäisyyttä lieventävää vaikutusta.

Todennäköisesti tyrniöljyn vaikutusmekanismi liittyy kuivasilmäisyyttä ylläpitävän tulehduksen rauhoittumiseen. Tulehdusta säätelevät tyrnin siemenestä ja marjalihasta saatavan tyrniöljyn bioaktiiviset yhdisteet.

(Lähde: Larmo P. et al. 2010)