Omega 7Havtorn produkter säljas i över 20 länder.

  • Havtorn oljan som är tillverkad av havtorn påverkar speciellt slemhinnorna som skyddar kroppen och hudens välmående.

  • Det finns nutritiv olja i både havtorns frö och fruktkött.

Havtornsolja lindrar ögontorrhet

Enligt en färsk undersökning lindrar havtornsolja ögontorrhet orsakad av åldrande, kontaktlinser eller låg luftfuktighet.

I en dubbelblindstudie deltog 100 män och kvinnor i åldrarna 20-75 år, som led av ögontorrhet. Under tre månaders tid fick de inta antingen två grams dagsdos av SBA24®-havtornsolja eller placeboolja. Under undersökningen bedömdes deltagarnas symptom med hjälp av kliniska tester, enkäter och dagbok.

När hösten och vintern kom visade studien att havtornsoljan lindrade symptom orsakade av det kallare vädret och den torrare luften. Ökningen av osmolalitet i tårvätskan var lindrigare i havtornsgruppen jämfört mot placebogruppen. Enligt undersökningsdagböckerna var de maximala symptomen av rödhet och sveda lägre i havtornsoljegruppen. Kontaktlinsanvändarna i havtornsoljegruppen rapporterade ett mindre antal dagar av allmän ögonirritation jämfört mot placebogruppen. Reslutaten visar att havtornsolja har en lindrande effekt på ögontorrhet.

(Källa: Larmo P. et al. 2010)

Aromtech Oy
Veturitallintie 1
95410
Tornio
Finland
+358 207 789 020
info@seabuckthornoil.com